+48 12 290 22 22
RTG z ramieniem G
RTG z ramieniem G

RTG z ramieniem G

Widok:
  • Biplanar 500e

    Jest to aparat przeznaczony do chirurgii ortopedycznej i chirurgii kręgosłupa. Jest to jedyne na rynku dwuosiowe, mobilne ramię C, tzn. na jednym ramieniu umieszczone są prostopadle dwie lampy rentgenowskie i dwa wzmacniacze obrazu. Dokładne i łatwe pozycjonowanie pozwala znacznie skrócić czas zabiegów. Efektem jest mniejsza dawka promieniowania uzyskiwana przez Pacjenta i personel medyczny.
  • Biplanar 600e

    W tym modelu został dodatkowo został zmieniony tor wizyjny – dla poprawienia jakości uzyskiwanych obrazów zastosowano kamerę CCD o większej rozdzielczości (1024 x 1024) oraz zmieniono monitory stacji poglądowej.