+48 12 290 22 22
SYMBIA SPECT CT

SYMBIA SPECT CT

Skanery hybrydowe SPECT-CT pozwalają na przeprowadzanie pełnego spektrum badań scyntygraficznych z zakresu medycyny nuklearnej: planarnych oraz SPECT oraz badań hybrydowych: SPECT-CT, obejmujących szerokie spektrum badań onkologicznych, kardiologicznych, nefrologicznych, neurologicznych i wielu innych. Mogą być stosowane do szeroko rozumianej diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem radioizotopów stosowanych w medycynie nuklearnej.

Symbia T / T2 / T6 / T16 to dwugłowicowe gammakamery sprzężone z diagnostycznym spiralnym tomografem komputerowym  2-, 6- lub 16-warstwowym, pozwalającym uzyskiwać obrazy o jakości diagnostycznej oraz jednocześnie służącym do korekcji obrazów radioizotopowych (korekcja pochłaniania, rozproszenia). 

System Symbia T wyposażony jest we wspólny stół pacjenta, z możliwością wykonywania badań:

  • planarnych (statycznych, dynamicznych i bramkowanych)
  • „SPECT”, bramkowane „SPECT”
  • „Whole Body”
  • hybrydowych „SPECT/CT
  • diagnostycznych CT (w modelach T2/T6/T16)

W skanerze Symbia T zastosowano innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne dotyczące detektorów i kolimatorów oraz technologiczne dotyczące oprogramowania, umożliwiające optymalne wykorzystanie skanera do zaawansowanych badań scyntygraficznych.

Spect Ct - nowoczesne technologie zastosowane w skanerach

Dzięki innowacyjnej technologii  IQ-SPECT z algorytmem iteracyjnym 3D oraz innowacyjnym kolimatorom typu "SMARTZOOM" wykonującym akwizycję po orbicie kardio-centrycznej pełne badanie SPECT serca (lub innych małych organów wymagających dokładnego obrazowania) można wykonać nawet w ciągu 4 minut, umożliwiając skrócenie konwencjonalnej procedury kardiologicznej  aż czterokrotnie przy  zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych obrazów To nowatorskie rozwiązanie nosi nazwę „IQ-SPECT” i zostało nagrodzone nagrodą Frost & Sullivan za najlepszy produkt innowacyjny 2011 roku: „Product Differentiation Excellence Aword”.

W celu podniesienia komfortu i wydajności Symbia T może być wyposażona w wyjątkowe na rynku rozwiązania technologiczne: zautomatyzowaną kontrolę jakości oraz automatyczną wymianę kolimatorów.

Partner

Siemens

Siemens to firma osadzona mocno we współczesnym świecie. Zawdzięcza to nie tylko swojej ponad 160-letniej historii i obecności w 190 krajach, lecz przede wszystkim niebagatelnemu wkładowi w rozwój technologii ułatwiających życie człowiekowi w każdym jego obszarze. Siemens od początku swego istnienia stawiał na postęp i innowacyjność, był i jest pionierem wytyczającym nowe kierunki rozwoju, otwierającym nowe możliwości. Ta sama wizja przyświeca Siemensowi w Polsce, reprezentowanemu tutaj przez grupę firm, których koordynatorem jest spółka regionalna, Siemens Sp. z o.o.