+48 12 290 22 22
Synoptofory
Synoptofory

Synoptofory

Widok:
  • L-2510

    Podstawowym aparatem w leczeniu ortoptycznym jest synoptofor, który służy zarówno do diagnostyki, jak również do leczenia zeza. Za pomoca tego aparatu możemy zbadać obiektywny i subiektywny kat zeza, percepcji, fuzji, stereopsji, zakres supresji oraz korespondencji siatkówkowej. Na aparacie tym możemy dokonać oceny rodzaju i kąta zeza. Urządzenie to jest doskonałe do leczenia heteroforii (zeza ukrytego) oraz zezów okresowych.