+48 12 290 22 22
Arcotane C8F18

Arcotane C8F18

Preparat Arcotane to oczyszczony perfluoro-n-oktan, sterylny, apirogenny. Jest substancją bezbarwną, izotermiczną.

Wskazania:

  •  okołooperacyjny środek do chirurgii siatkówki przy częściowym odwarstwieniu siatkówki (RD), odwarstwieniu siatkówki z dużym rozerwaniem, odwarstwieniu z proliferacyjną witroretynopatią (PVR), w tym proliferacyjną witroretynopatią u cukrzyków
  • odzyskiwanie wywichniętej naturalnej lub sztucznej soczewki w ciele szklistym
 

Preparat zalecany do tamponady przy zastosowaniu gazów okulistycznych.

Parametry

  • Gęstość: 1.73 g/cm³
  • Współczynnik refrakcji: 1.27 (20°C)
  • Ciśnienie parowania: 57 mm Hg/37°C
  • Temperatura wrzenia:  102-103 °C
  • Lepkość: 0.8 cst, (1.408 mPas)
  • Masa cząsteczkowa 438 g/mol
  • Pojemność: 5ml lub 7ml-ampułki

Partner

ARCADOPHTA

Francuska firma działająca od 15 lat , założona przez byłych szefów Opsii i Chowen. Firma specjalizuje się w produkcji gazów śródoperacyjnych w opakowaniach jednorazowych, olei sylikonowych, dekaliny i oktaliny, używanych do operacji witroretinalnych, oraz najwyższej czystości błękitu trypanu.