+48 12 290 22 22
Arcaline C10F18

Arcaline C10F18

Preparat Arcaline to oczyszczona, sterylna, apirogenna perfluorodekalina.

Wskazania:

  • okołooperacyjny środek do chirurgii siatkówki przy częściowym odwarstwieniu siatkówki (RD), odwarstwieniu siatkówki z dużym rozerwaniem, odwarstwieniu z proliferacyjną witroretynopatią (PVR), w tym proliferacyjną witroretynopatią u cukrzyków
  • odzyskiwanie wywichniętej naturalnej lub sztucznej soczewki w ciele szklistym Preparat zalecany do tamponady przy zastosowaniu olei silikonowych.

Preparat zalecany do tamponady przy zastosowaniu olei silikonowych.

Parametry

  • Gęstość: 1.93-1.96 g/cm³
  • Współczynnik refrakcji: 1.31 (20°C)
  • Ciśnienie parowania: 13.5 mm Hg/37°C
  • Temperatura wrzenia:  140-142 °C
  • Lepkość: 2.4 cst, (5.53 mPas)
  • Masa cząsteczkowa 462 g/mol
  • Pojemność: 5ml lub 7ml-ampułki

Partner

ARCADOPHTA

Francuska firma działająca od 15 lat , założona przez byłych szefów Opsii i Chowen. Firma specjalizuje się w produkcji gazów śródoperacyjnych w opakowaniach jednorazowych, olei sylikonowych, dekaliny i oktaliny, używanych do operacji witroretinalnych, oraz najwyższej czystości błękitu trypanu.