+48 12 290 22 22
IDENTIFY

IDENTIFY

IDENTIFY firmy humediQ jest modułowym systemem wspomagającym lekarzy, techników i fizyków podczas procesu planowania  i wykonania  zabiegów radioterapeutycznych (teleradioterapia, cyberknife, tomoterapia). System pozwala na unikalną  identyfikację pacjenta oraz wszelkich akcesoriów użytych do pozycjonowania, minimalizując tym samym możliwość pomyłki.IDENTIFY firmy humediQ składa się z siedmiu modułów:
  1. Identyfikacja Pacjenta - unikalna metoda przy wykorzystaniu skanu układu naczyń krwionośnych w dłoni. Jako jedyny system na rynku skanuje unikalny układ naczyń krwionośnych w dłoni pacjenta minimalizując możliwość pomyłki.

  2. Identyfikacja akcesoriów i ich położenia w przestrzeni - przypisanie do wykonywanej  procedury wszystkich wykorzystywanych akcesoriów wraz z ich umiejscowieniem w przestrzeni. System zapamiętuje przy użyciu czujników RFID nie tylko listę wszystkich niezbędnych do zaplanowania i późniejszej terapii akcesoriów jak np. podnóżki czy uchwyty na ręce ale jednocześnie pokazuje i zapamiętuje ich ustawienie w przestrzeni oraz kąty pod jakimi są montowane tak, aby przygotowanie i późniejsze zabiegi były łatwe do wykonania.

  3. Identyfikacja położenia pacjenta - zapamiętanie pozycji pacjenta  podczas planowania leczenia w systemie 3D przy użyciu wysokoczułych  kamer. Pozwala to na odtworzenie położenia całego ciała pacjenta z dokładnością submilimetrową (poniżej jednego milimetra). Jest to ważne między innymi, gdy rejon naświetlań znajduje się obok organów krytycznych. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest zaplanowanie naświetlania  nowotworu  z bardzo dużą dokładnością. Podczas zabiegu pacjent widzi swoją zaplanowaną do zabiegu pozycję na monitorze i bardzo łatwo może ją skorygować.

  4. Korekcja położenia pacjenta - podczas procesu naświetlania, na monitorze zainstalowanym w sali zabiegowej widać, czy pacjent ułożony jest zgodnie z założeniami z planowania leczenia. IDENTIFY firmy humediQ jako jedyny dostępny na rynku system pozwala na submilimetrową  korekcję położenia ciała pacjenta, także w czasie zabiegu. System kamer o wysokiej rozdzielczości i czułości pozwala zminimalizować margines ruchu pacjenta, co pozwala bezpiecznie wykonać zaplanowany zabieg z minimalizacją zagrożenia uszkodzenia narządów wewnętrznych. Każde wyjście obrysu pacjenta poza założone marginesy sygnalizowane jest sygnałem alarmu i wstrzymaniem emisji promieniowania.

  5. Naświetlanie na zatrzymanym oddechu – D.I.B.H (Deep Inspiration Breath Hold) - zaplanowanie oraz prawidłowe wykonanie techniki naświetlania na zatrzymanym oddechu, wraz z możliwością „uczenia” pacjenta oddychania podczas naświetlania. Jest to funkcjonalność istotna przy naświetlaniu nowotworów w obrębie klatki piersiowej. Wstrzymanie oddechu pozwala ominąć i zminimalizować ryzyko uszkodzenia serca. Użycie wyświetlacza, który jest widoczny dla pacjenta, pozwala pacjentowi na szybkie uczenie się jak głębokie oddechy podczas naświetlania może wykonywać.

  6.  Przesyłanie informacji o zabiegu do szpitalnego systemu informatycznego - system umożliwia przechowywanie w elektronicznej karcie pacjenta wszelkich danych związanych z przeprowadzonym zabiegiem radioterapii.

  7. Moduł umożliwiający wizualizacja obrazów oraz dźwięków w sali zabiegowej - system IDENTIFY można opcjonalnie wyposażyć w system wizualizacji obrazów oraz dźwięków, pozwalając na indywidualne przypisanie dla każdego pacjenta wyglądu pomieszczenia oraz muzyki będącej tłem do zabiegu.


Partner

humediQ GmbH