+48 12 290 22 22
photo1

Nowa jakość w usuwaniu ciała szklistego.

Witrektom pneumatyczny Continuous Flow-Cutter zapewnia ciągły przepływ przy jednoczesnej pracy ostrza. Zapewnia to wysoką kontrolę i bezpieczeństwo nawet przy usuwaniu szklistki z peryferii.
Cechy:
  • 100% ciągły przepływ, bez uszkodzeń, przy najwyższych parametrach pracy witrektomu,
  • perfekcyjne usunięcie ciała szklistego,
  • wysoka efektywność i bezpieczeństwo,
  • wysoka precyzja cięcia niezależnie od wykonywanych ruchów witrektomem,
  • możliwość pilingu i manipulowania w obrębie membran,
  • stały poziom siły trzymającej tkanki,
  • minimalna odległość pomiędzy portem ostrza a końcówką narzędzia,
  • podwójne ostrze witrektomu.
Port aspiracyjny witrektomu Continuous Flow-Cutter pozostaje cały czas otwarty, dzięki czemu zapewniona jest wysoka precyzja i efektywność cięć. Podwójnie tnące ostrze o szerokości 0,1 mm porusza się w poprzek otworu zapewniając ciągłe podciśnienie, przepływ oraz cięcie. Podwójna krawędź tnąca zastosowana w witrektomie, redukuje czas pracy i zwiększa wydajność nawet przy najmniejszych rozmiarach użytego noża.
Ciągle otwarty port aspiracyjny przeciwdziała powstawaniom fluktuacji obserwowanych przy użyciu standardowych ostrzy. Niezależnie od parametrów pracy witrektomu Continuous Flow-Cutter: szybkości cięć, przepływu czy podciśnienia obserwuje się znikome ruchy tkanek, nawet podczas pracy w niewielkiej odległości od siatkówki.
Technologia Oertli Twinac zastosowany w witrektomie, wykorzystuje siły pneumatyczne podczas poruszania ostrzem w obydwie strony, daje to gwarancję powtarzalność pracy ostrza jak również eliminuje opóźnienia pracy witrektomu.