+48 12 290 22 22

Singh MidVitreous - nowa soczewka do witreolizy