+48 12 290 22 22

PRZETARG NA ZBYCIE – bez ceny wywoławczej - TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM DEFINITION AS (64-SLICE) ECOLINE PRODUKCJI SIEMENS AG

Consultronix Spółka Akcyjna Ul. Przemysłowa 17 32-083 Balice  

OGŁASZA PRZETARG
 NA   ZBYCIE – bez ceny wywoławczej -  TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM DEFINITION AS (64-SLICE) ECOLINE PRODUKCJI SIEMENS AG


Od dnia 20 lutego 2018 roku na stronie internetowej www.cxsa.pl w zakładce „Aktualności” można zapoznać się ze „Szczegółowymi warunkami przetargu” oraz pobrać stosowne formularze wymagane przy złożeniu oferty, będące załącznikami do niniejszego ogłoszenia. Wszelkich informacji dodatkowych udziela Damian Kalita, tel. 12-290-22-22, 695-022-586  

Oferty podpisane przez osoby upoważnione należy składać w oryginale siedzibie Spółki (sekretariat, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17) do dnia 06 marca 2018 r. do godz. 15:00.


Przedłużenie termin składania ofert do dnia 09 marca do godz. 15:00 

Ogłoszenie o wynikach przetargu zostanie wywieszone na  stronie internetowej www.cxsa.pl Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania.  

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki