+48 12 290 22 22

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy P.T. Klientów, że:

1. Firma Consultronix SA z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 17 w Balicach jest administratorem danych osobowych.
2. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych (w rozumieniu art. 9 ust. 1 rodo) czyli ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
3. Nie stosujemy profilowania (polegającego zgodnie z motywem 71 rodo) na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym […] w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów marketingowych, realizacji umów i ewentualnego rozstrzygania roszczeń.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu;
7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;