+48 12 290 22 22

Zakup usługi opracowania algorytmu automatycznego wykrywania zmian chorobowych dna oka w oparciu o zaawansowane technologie przetwarzania obrazów.