+48 12 290 22 22

Modernizacja CBR Consultronix SA

Consultronix Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Modernizacja Centrum Badawczo-Rozwojowe Consultronix SA.

Celem projektu jest: Modernizacja istniejącego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix SA poprzez: 
adaptację niezagospodarowanych pomieszczeń, zakup 26 środków trwałych i 20 wartości niematerialnych i prawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 218 004,60 PLN.