Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Karolina Żaczek-Zakrzewska, Dr n. med.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich, Oddział Okulistyczny, Chorzów

Artykuły