Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Tomasz Żarnowski, prof. dr hab.

Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuły