Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Kalkulacja soczewek wewnątrzgałkowych premium

Implanty o zaawansowanych parametrach optyki

Autor:
Katarzyna Łyjak
Okiem eksperta:
Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med.Sławomir Cisiecki, Dr hab. n. med.Andrzej Dmitriew, lek.

Zaćma jest schorzeniem oczu, którego usunięcie pozwala uniknąć ślepoty. W latach 1990–2010 ilość osób niewidomych i niedowidzących z powodu zaćmy spadła, jednakże całkowita liczba operacji na świecie wzrosła ponad trzykrotnie – zwłaszcza w Azji – wraz z poprawą technik chirurgicznych i niższym odsetkiem powikłań. Z roku na rok jest przeprowadzanych coraz więcej procedur, a jednocześnie rosną wymagania pacjentów. Wielu z nich oczekuje doskonałych wyników wizualnych oraz idealnego widzenia bez okularów, zarówno do dali, jak i do bliży1. „Idealna” soczewka wewnątrzgałkowa (IOL) powinna poprawić pacjentom wzrok bez powikłań i bez pogorszenia widzenia na każdą odległość. Dzięki zastosowaniu różnych IOL można uzyskać emmetropię niemal we wszystkich przypadkach. Kategoria premium obejmuje m.in. soczewki wieloogniskowe o wydłużonej głębi ostrości (EDOF), jednoogniskowe plus (enhanced monofocal), toryczne IOL do korekcji astygmatyzmu1 oraz trifokalne, które już wkrótce dołączą do portfolio marki Hoya. Dokładne obliczenie mocy soczewek wewnątrzgałkowych jest kluczowym czynnikiem podczas operacji zaćmy, zapewniającym preferowaną ostrość wzroku. Większość nowoczesnych formuł daje dobre wyniki nawet w przypadku długich i krótkich gałek ocznych. Nowoczesne urządzenia (m.in. od firmy Heidelberg Engineering) do obliczania IOL umożliwiają dokładne i powtarzalne pomiary z przewidywalnymi wynikami refrakcji1. W celu obliczenia IOL, w tym soczewek jednoogniskowych plus, czy torycznych, niezbędne jest wykonanie biometrii oka. To pomiar anatomicznych struktur, które obejmują krzywiznę rogówki (keratometria), głębokość komory przedniej i długość osiową2. Staranna ocena tych zmiennych jest konieczna do osiągnięcia optymalnych wyników refrakcji pooperacyjnej. Jeśli te pomiary będą niedokładne, u pacjentów może wystąpić znaczny błąd refrakcji3. Keratometrią określamy pomiar mocy rogówki, który opiera się na jej krzywiźnie. W keratometrii zakłada się, że rogówka jest sferocylindrem o stałym stosunku krzywizny rogówki przedniej i tylnej. Rogówka służy wówczas jako wypukłe lustro prowadzące do wirtualnego obrazu. Na jego podstawie jest obliczana krzywizna przedniej powierzchni rogówki w oparciu o obszar środkowej strefy obwodowej o średnicy 3 mm. Tylną powierzchnię rogówki można zmierzyć topografem, który wykorzystuje zasady Scheimpfluga. Dzięki temu otrzymamy jej dokładną mapę, czyli topografię2.

Kliniczna definicja głębokości komory przedniej (ACD) odnosi się do odległości od tylnej powierzchni rogówki do przedniej powierzchni soczewki4. Pomiary ACD są wymagane przez nowsze formuły do obliczania mocy IOL w celu dokładnego dostrojenia krzywej przewidywania mocy soczewki. Zatem precyzyjne pomiary są kluczowe, aby zminimalizować ryzyko niepożądanych skutków refrakcji3.

Długość osiowa gałki ocznej (AL) to odległość od przedniej powierzchni rogówki do nabłonka barwnikowego siatkówki. Parametr ten można zmierzyć za pomocą biometrii optycznej lub ultradźwiękowej. Ważny jest precyzyjny pomiar AL, ponieważ błąd 1 mm może zmienić moc IOL prawie 2,5 raza2.

Od momentu powstania formuły do obliczania soczewki, stopniowo ewoluowała i pojawiło się jej wiele różnych wersji. Jedną z klasycznych jest formuła SRK (Sanders & Retzlaff & Kraff 1988). By skalkulować IOL, wykorzystuje dwie wartości biometryczne: moc rogówkową i długość osiową. Wzór SRK jest podany w następującym formacie:
P = A – 0,9 K – 2,5 AL
gdzie: A = stała A, K = średnia wartość keratometrii (D), AL = długość osiowa (mm)2.

Stała A jest wartością teoretyczną, wiążącą moc soczewki z keratometrią i długością osiową gałki ocznej. Jest zależna od typu soczewki oraz producenta. Różni się w zależności od wielu czynników, w tym umiejscowienia soczewki w oku i współczynnika załamania światła. Stała A zmienia się w przybliżeniu w stosunku 1:1 w zależności od mocy soczewki. Jednakże opracowano nowsze formuły do pomiaru mocy soczewki wewnątrzgałkowej. Uwzględniają one dodatkowe zmienne, takie jak grubość soczewki i głębokość komory przedniej, w celu oszacowania efektywnej pozycji soczewki – parametr ten prowadzi do większej dokładności wyboru IOL2.

Rozważając soczewki toryczne dla pacjenta, oprócz wcześniej wymienionych parametrów, ważnym czynnikiem przedoperacyjnym jest też niezborność rogówki. Przed zabiegiem powinien występować minimalny astygmatyzm rogówkowy wynoszący 1,25 D. W przypadku torycznej implantacji IOL najbardziej odpowiedni jest astygmatyzm regularny. Jednak w przypadku keratoplastyki lub stożka rogówki można również skutecznie leczyć nieregularną niezborność rogówki za pomocą torycznej implantacji IOL. U pacjentów z regularnym astygmatyzmem rogówkowym wymagających niezależności od okularów należy rozważyć toryczne wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe. Podczas kalkulacji soczewek torycznych trzeba wziąć pod uwagę astygmatyzm indukowany chirurgicznie (SIA). Jego wartość zależy od lokalizacji nacięcia rogówki, wielkości nacięcia i astygmatyzmu przedoperacyjnego pacjenta. Indywidualnie obliczany i spersonalizowany SIA jest prawdopodobnie najdokładniejszą metodą stosowaną do obliczania soczewek wewnątrzgałkowych. Do kalkulacji IOL dostępnych jest kilka prostych w obsłudze programów obliczeniowych dostarczonych przez producentów1.

Kolejna kwestia, nad którą trzeba się pochylić to kryteria doboru pacjentów do IOL premium. Przed operacją konieczna jest rozmowa, która pozwala określić oczekiwania, a także potrzeby związane z obecnym stylem życia danej osoby. Doradztwo i dobór odpowiedniego rozwiązania są w tym wypadku kluczowe. Ważne, aby pacjenci zrozumieli ograniczenia wysokiej jakości IOL i mieli realistyczne oczekiwania. Należy ich uświadomić o potencjalnych aberracjach optycznych, które mogą mieć wpływ na jakość widzenia. Niektóre z tych objawów są z reguły łagodne dzięki procesowi neuroadaptacji, jednak pacjenci muszą zostać poinformowani o możliwości ich wystąpienia. Zdiagnozowane wcześniej choroby oczu, które mogą mieć wpływ na widzenie powinny wzbudzić naszą wątpliwość w perspektywie wszczepienia IOL klasy premium. Dlatego przed zabiegiem obowiązkowe jest szczegółowe badanie okulistyczne. Należy ocenić patologie oczu, takie jak skrzydliki i dystrofie rogówki, szczególnie dystrofię śródbłonka Fuchsa, będące chorobami postępującymi. Pacjenci z Zespołem Suchego Oka i dysfunkcją gruczołów Meiboma zazwyczaj są skrajnie niezadowoleni po operacji zaćmy, niezależnie od typu soczewki premium. Wiąże się to z nieprawidłowością filmu łzowego i objawami subiektywnymi. Schorzenia te należy leczyć jeszcze przed operacją. Do wszczepu soczewki wieloogniskowej, przeciwskazaniem są również choroby siatkówki1.

Dokładna keratometria i biometria, kalkulacja soczewki wewnątrzgałkowej, w tym odpowiedni dobór formuły przy zoptymalizowanej stałej soczewki oraz staranne przygotowanie pacjenta to kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu zabiegu chirurgicznego1. ♦

Okiem eksperta

Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Klinika Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie

Nowe soczewki z wydłużoną ogniskową marki Hoya to rozwiązanie dla pacjentów, którym zależy na lepszych wynikach w szerszym zakresie widzenia. Dedykowane do tego soczewki korygują widzenie na odległość oraz poprawiają jakość widzenia w dystansie pośrednim. Nasze doświadczenia z nową soczewką Impress możemy obecnie ocenić w dwóch płaszczyznach: selekcja pacjentów i proces wszczepiania. Pierwsza, a zarazem kluczowa kwestia to odpowiedni dobór pacjenta oraz precyzyjna kalkulacja soczewki. Aby pacjent mógł w pełni skorzystać z benefitów, jakie daje soczewka monofocal plus, musimy przeprowadzić dokładną keratometrię i biometrię, a także zastosować odpowiednią formułę kalkulacyjną. U pacjentów kwalifikowanych do wszczepu soczewki Impress, astygmatyzm nie może przekraczać 0,7 D, nie mogą również występować obciążenia innymi schorzeniami okulistycznymi. W klinice stawiamy przede wszystkim na pacjentów dedykowanych do wszczepów obuocznych. Zastosowanie soczewki multifocal plus w obu oczach przynosi najlepsze oczekiwane efekty optyczne. Soczewki wykonane z akrylu hydrofobowego zapewniają optymalną stabilizację w miejscu implantacji. System implantacyjny sprawdza się w mojej ocenie doskonale, jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, zapewnia powtarzalność oraz bezpieczeństwo wszczepu. Pierwsze doświadczenia z soczewką Impress są dla naszego zespołu powodem do zadowolenia z wykonanej pracy, a zoperowani pacjenci podczas kontroli cieszą się dobrym widzeniem dodatkowo w dystansie pośrednim 66 cm. ♦

Sławomir Cisiecki, Dr hab. n. med. Centrum Medyczne Julianów w Łodzi

Soczewkę Hoya Vivinex Impress wszczepiamy naszym pacjentom od około pół roku. Do tej pory zaimplantowaliśmy 10 soczewek. Wszyscy nasi pacjenci wyrazili zadowolenie z widzenia po zabiegu. Satysfakcjonująca była również poprawa widzenia na odległości pośrednie. Jedynie dwóch pacjentów zgłosiło potrzebę korzystania od czasu do czasu z okularów podczas pracy przy komputerze. Uzyskane wyniki były zgodne z celami przedoperacyjnymi, co świadczy o dobrej przewidywalności refrakcyjnej soczewki. Dodatkową zaletą jest system implantacyjny preloaded. Obsługa injektora multiSert jest wygodna i intuicyjna, a sam system zwiększa kontrolę, bezpieczeństwo oraz przewidywalność procedury. Cieszymy się z możliwości oferowania naszym pacjentom nowych rozwiązań, które poprawiają jakość ich życia po operacji zaćmy. ♦

Andrzej Dmitriew, lek. Klinika Reoptis, Poznań

Soczewka Impress skutecznie wypełnia lukę na rynku monofocal+. To pierwszy hydrofobowy i do tego preloadowany model z żółtym filtrem. Stanowi mocną pozycję wśród soczewek o wydłużonym zakresie ogniskowania. ♦

Autorzy
Katarzyna Łyjak

Consultronix

Okiem eksperta
Robert Rejdak, prof. dr ...

Klinika Okulistyki Ogóln...

czytaj więcej
Sławomir Cisiecki, Dr ha...

Centrum Medyczne Julianó...

czytaj więcej
Andrzej Dmitriew, lek.

Klinika Reoptis, Poznań

czytaj więcej
Produkty

Vivinex Impress™

Bibliografia

1. J. Zvornicanin, E. Zvornicanin, „Premium intraocular lenses: The past, present and future”, Journal of Current Ophthalmology 2018, s. 1-3, 5.

2. A. L. Song, A. Rizzuti, „Optical Biometry”, StatPearls Publishing 2023.

3. A. C. Lee, M. A. Qazi, J. S. Pepose, „Biometry and intraocular lens power calculation”, Current Opinion in Ophthalmology 2008, 19:13–17, s. 1, 15.

4. T. Olsen, „Calculation of intraocular lens power: a review”, Acta Ophthalmologica Scandinavica 2007, s. 480.

Okiem eksperta

Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Klinika Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie

Nowe soczewki z wydłużoną ogniskową marki Hoya to rozwiązanie dla pacjentów, którym zależy na lepszych wynikach w szerszym zakresie widzenia. Dedykowane do tego soczewki korygują widzenie na odległość oraz poprawiają jakość widzenia w dystansie pośrednim. Nasze doświadczenia z nową soczewką Impress możemy obecnie ocenić w dwóch płaszczyznach: selekcja pacjentów i proces wszczepiania. Pierwsza, a zarazem kluczowa kwestia to odpowiedni dobór pacjenta oraz precyzyjna kalkulacja soczewki. Aby pacjent mógł w pełni skorzystać z benefitów, jakie daje soczewka monofocal plus, musimy przeprowadzić dokładną keratometrię i biometrię, a także zastosować odpowiednią formułę kalkulacyjną. U pacjentów kwalifikowanych do wszczepu soczewki Impress, astygmatyzm nie może przekraczać 0,7 D, nie mogą również występować obciążenia innymi schorzeniami okulistycznymi. W klinice stawiamy przede wszystkim na pacjentów dedykowanych do wszczepów obuocznych. Zastosowanie soczewki multifocal plus w obu oczach przynosi najlepsze oczekiwane efekty optyczne. Soczewki wykonane z akrylu hydrofobowego zapewniają optymalną stabilizację w miejscu implantacji. System implantacyjny sprawdza się w mojej ocenie doskonale, jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, zapewnia powtarzalność oraz bezpieczeństwo wszczepu. Pierwsze doświadczenia z soczewką Impress są dla naszego zespołu powodem do zadowolenia z wykonanej pracy, a zoperowani pacjenci podczas kontroli cieszą się dobrym widzeniem dodatkowo w dystansie pośrednim 66 cm. ♦

Sławomir Cisiecki, Dr hab. n. med. Centrum Medyczne Julianów w Łodzi

Soczewkę Hoya Vivinex Impress wszczepiamy naszym pacjentom od około pół roku. Do tej pory zaimplantowaliśmy 10 soczewek. Wszyscy nasi pacjenci wyrazili zadowolenie z widzenia po zabiegu. Satysfakcjonująca była również poprawa widzenia na odległości pośrednie. Jedynie dwóch pacjentów zgłosiło potrzebę korzystania od czasu do czasu z okularów podczas pracy przy komputerze. Uzyskane wyniki były zgodne z celami przedoperacyjnymi, co świadczy o dobrej przewidywalności refrakcyjnej soczewki. Dodatkową zaletą jest system implantacyjny preloaded. Obsługa injektora multiSert jest wygodna i intuicyjna, a sam system zwiększa kontrolę, bezpieczeństwo oraz przewidywalność procedury. Cieszymy się z możliwości oferowania naszym pacjentom nowych rozwiązań, które poprawiają jakość ich życia po operacji zaćmy. ♦

Andrzej Dmitriew, lek. Klinika Reoptis, Poznań

Soczewka Impress skutecznie wypełnia lukę na rynku monofocal+. To pierwszy hydrofobowy i do tego preloadowany model z żółtym filtrem. Stanowi mocną pozycję wśród soczewek o wydłużonym zakresie ogniskowania. ♦