Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Skaningowy oftalmoskop laserowy

Autorzy:
Anna SkłodowskaMagdalena Ulińska

Badanie dna oka, czyli ocena tarczy nerwu wzrokowego, plamki i obwodu siatkówki jest podstawowym badaniem okulistycznym. Wykonuje się je profilaktycznie, ale także w przypadku jakichkolwiek zaburzeń widzenia, pogarszania ostrości wzroku, u pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem i in. chorobami układu krążenia.

Dokładna ocena siatkówki wymaga rozszerzenia źrenic. Niestety u niektórych pacjentów nie jest to bezpieczne np. u osób z wąskim kątem przesączania, ze stożkiem rogówki czy uczulonych na krople rozszerzające. Czasami rozszerzenie źrenic jest niemożliwe: w przypadku obecności zrostów tęczówkowosoczewkowych, u osób po przebytych licznych operacjach oka lub w niektórych przypadkach pseudosoczewkowości. W tych sytuacjach wydaje się dobrym wyjściem zastosowanie urządzenia wykonującego fotografię całego dna oka bez konieczności rozszerzania źrenic. Przykładem takiego aparatu jest skaningowy oftalmoskop laserowy (inaczej funduskamera szerokokątna), który umożliwia precyzyjne badanie całego dna – obraz obejmuje równocześnie 2000 dna oka, czyli poza równik gałki, do okolicy rąbka zębatego. Monochromatyczne, niebieskie światło zastosowane w omawianym aparacie ma lepsze właściwości przenikania do tylnego odcinka dna oka, dzięki czemu uzyskuje się obrazy wyższej jakości niż podczas badań z użyciem tradycyjnej funduskamery.

Skaningowy oftalmoskop laserowy pozwala także na ocenę i umiejscowienie patologii w dnie oka z rozróżnieniem czy zmiana zlokalizowana jest w siatkówce czy naczyniówce – jest to możliwe dzięki użyciu nowoczesnej technologii z zastosowaniem dwóch różnych długości fal świetlnych.

Dodatkowo, aparat umożliwia ocenę autofluorescencji dna oka, co ma znaczenie w diagnostyce i progresji suchego AMD, w prognozowaniu wyników leczenia AMD wysiękowego jak również wstępnym różnicowaniu znamienia naczyniówki z czerniakiem.

Ponadto, skaningowy oftalmoskop laserowy umożliwia wykonanie angiografii fluoresceinowej i jednoczesną ocenę całego dna oka, co w przypadkach zaburzeń naczyniowych, które występują np. u pacjentów z cukrzycą, jest szczególnie przydatne. 200 Tx to jedyna dostępna na naszym rynku szerokokątna kamera, która umożliwia precyzyjne badanie całego dna oka, bez rozszerzania źrenic.

W Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym skaningowy oftalmoskop laserowy jest wykorzystywany do badań pacjentów od 4 miesięcy. Nasze doświadczenie wskazuje, iż aparat jest w pełni przydatny i wartościowy zarówno w przypadku badań przesiewowych pacjentów, jak również w specjalistycznej, zaawansowanej diagnostyce patologii naczyń dna oka, siatkówki i pośrednio naczyniówki. Umożliwia także badanie i monitorowanie zmian.

Naszym zdaniem skaningowy oftalmoskop laserowy 200Tx firmy Optos to urządzenie o bardzo wysokich walorach, w znaczącym stopniu ułatwiające diagnostykę zmian patologicznych tylnego odcinka gałki ocznej.

Autorzy
Anna Skłodowska

SP Kliniczny Szpital Oku...

Magdalena Ulińska

SP Kliniczny Szpital Oku...