+48 12 290 22 22

Dotacje unijne

 • CBR

  Tytuł: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny Consultronix S.A

  Cel projektu: Głównym celem jest rozwój działalności B+R spółki. W ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura B+R, dzięki czemu będzie możliwe zrealizowanie agendy badawczej i opracowanie innowacyjnych produktów

  Beneficjent: Consultronix Spółka Akcyjna


  czytaj więcej
 • INDOK

  Tytuł: System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych technologią optycznej tomografii koherentnej OCT - oparty na sztucznej inteligencji INDOK

  Cel projektu: Opracowanie systemu automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej OCT

  Beneficjent: Consultronix Spółka Akcyjna  czytaj więcej
 • Modernizacja CBR Consultronix SA

  Consultronix Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 
  Modernizacja Centrum Badawczo-Rozwojowe Consultronix SA.

  Celem projektu jest: Modernizacja istniejącego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix SA poprzez: 
  adaptację niezagospodarowanych pomieszczeń, zakup 26 środków trwałych i 20 wartości niematerialnych i prawnych.

  Dofinansowanie projektu z UE: 218 004,60 PLN.
  czytaj więcej
 • Utworzenie CBR Consultronix SA

  Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do kontynuacji prowadzonej przez Spółkę działalności B+R poprzez utworzenie dedykowanej jej jednostki, tj. CBR Innowacyjnych Technologii dla Medycyny.
  W ramach projektu zostanie wybudowany budynek CBR i zakupione wyposażenie badawcze. Dzięki temu Spółka zrealizuje agendę badawczą i opracuje innowacyjne produkty.
  czytaj więcej
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot budowlanych, niezbędnych do przystosowania pomieszczeń w części budynku przy ul. Przemysłowej 17 w Balicach na cele zmodernizowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix S.A,. w ramach Poddziałania 1.2.2 - infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Szczegółowe informacje tutaj.


  czytaj więcej