Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dotacje unijne

Informacja o dotacji: Dofinansowanie z budżetu Państwa
Dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych

Tytuł projektu: Development and implementation of an innovative device for cardiological diagnostics – neoECG

Tytuł: System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych technologią optycznej tomografii koherentnej OCT – oparty na sztucznej inteligencji INDOK

Cel projektu: Opracowanie systemu automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej OCT.

Tytuł projektu: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny Consultronix Spółka Akcyjna

Cel projektu: Głównym celem jest rozwój działalności B+R spółki. W ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura B+R, dzięki czemu będzie możliwe zrealizowanie agendy badawczej i opracowanie innowacyjnych produktów.