Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dotacja unijna: INDOK

Tytuł: System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych technologią optycznej tomografii koherentnej OCT – oparty na sztucznej inteligencji INDOK

Cel projektu: Opracowanie systemu automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej OCT.

Beneficjent: Consultronix Spółka Akcyjna