+48 12 290 22 22

Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy Consultronix S.A poprzez organizację szkoleń ogólnych

Firma Consultronix SA zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń ogólnych w ramach projektu nr POKL.08.01.01-12-233/10 pt. „Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy Consultronix S.A poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Specyfikacja zamówienia dostępna poniżej:

Specyfikacja zamówienia nr 1/2010
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Pytania i odpowiedzi 5
Pytania i odpowiedzi 6