+48 12 290 22 22

Podniesienie kwalifikacji pracowników firmy Consultronix SA poprzez ogranizację szkoleń ogólnych u specjalistycznychInformujemy o otrzymaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1.1, na podniesienie kwalifikacji pracowników firmy Consultronix SA poprzez ogranizację szkoleń ogólnych u specjalistycznych.