+48 12 290 22 22

Rozwój firmy Consultronix poprzez rozszerzenie działalności eksportowej

Firma Consultronix SA otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu polegającego na przygotowaniu Planu rozwoju eksportu -
"Rozwój firmy Cosnultronix poprzez rozszerzenie działalności eksportowej". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 1.10.2009 -31.12.2009

Całkowite wydatki na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu wynoszą 15250 pln.
Kwota dofinansowania wynosi 10 000 pln co stanowi 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu.