+48 12 290 22 22

Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A

Firma Consultronix SA zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń ogólnych w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-12-117/11 pt. "Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Specyfikacja zamówienia dostępna poniżej:

Specyfikacja zamówienia nr 1/2012

Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
Pytania i odpowiedzi 5
Pytania i odpowiedzi 6
Pytania i odpowiedzi 7
Pytania i odpowiedzi 8
Pytania i odpowiedzi 9
Pytania i odpowiedzi 10
Pytania i odpowiedzi 11
Pytania i odpowiedzi 12

Termin składania ofert: 2012.06.29