+48 12 290 22 22

Dotacje unijne

 • Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

  Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do przystosowania pomieszczeń w części budynku przy ul. Przemysłowej 17 w Balicach na cele zmodernizowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix S.A. w ramach Poddziałania 1.2.2 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  Szczegółowe informacje tutaj.
  czytaj więcej
 • Rozwój działalności eksportowej CONSULTRONIX SA poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży sprzętu medycznego

  Firma Consultronix SA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: "Rozwój działalności eksportowej CONSULTRONIX SA poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży sprzętu medycznego"


  czytaj więcej
 • Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w Consultronix S.A.

  Firma Consultronix SA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie Strategii Działalności Międzynarodowej w Consultronix S.A.


  czytaj więcej
 • Umiędzynarodowienie Przedsiębiorcy na Rynku Amerykańskim

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku amerykańskim.

  Usługa realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  - GO TO BRAND

  czytaj więcej
 • Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego - etapy IV i V

  Firma Consultronix zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego:
  System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

  Oferty  należy składać drogą pocztową na adres: Consultronix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; 30-017 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres biuro@cxsa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28-07-2014 (decyduje data wpłynięcia oferty)

  czytaj więcej