+48 12 290 22 22

Dotacje unijne

 • Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego - etapy III i V

  Firma Consultronix zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego:
  System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

  Oferty  należy składać drogą pocztową na adres: Consultronix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; 30-017 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres biuro@cxsa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14-02-2014 (decyduje data wpłynięcia oferty)

  czytaj więcej
 • Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego

  Firma Consultronix zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego:
  System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

  Oferty  należy składać drogą pocztową na adres: Consultronix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; 30-017 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres biuro@cxsa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18-08-2013 (decyduje data wpłynięcia oferty)
  czytaj więcej
 • System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego

  Firma Consultronix bierze udział w projekcie: System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.Umowa nr UDA-POIG.08.02.00-12-152/12-00 z dnia 14.05.2013.
  czytaj więcej
 • Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego

  Firma Consultronix zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego:
  System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.
  Oferty  należy składać drogą pocztową na adres: Consultronix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; 30-017 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres biuro@cxsa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14-12-2012 (decyduje data wpłynięcia oferty).
  czytaj więcej
 • Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A

  Firma Consultronix SA zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń ogólnych w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-12-117/11 pt. "Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  czytaj więcej