+48 12 290 22 22

Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego - etapy III i V

Firma Consultronix zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego:

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

Specyfikacja zamówienia dostępna poniżej:
Specyfikacja zamówienia - etapy III i V

Oferty  należy składać drogą pocztową na adres: Consultronix Spółka Akcyjna; ul. Racławicka 58; 30-017 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres biuro@cxsa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14-02-2014 (decyduje data wpłynięcia oferty).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.