+48 12 290 22 22
VivaScope 1500

VivaScope 1500

Laserowy mikroskop konfokalny jest nowoczesną odmianą mikroskopu fluorescencyjnego, w którym źródło światła stanowi laser. Umożliwia to dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu w czasie rzeczywistym. Analizowane światło pochodzi z jednej płaszczyzny, a światło docierające z warstw położonych wyżej lub niżej jest eliminowane. Urządzenie generuje czarno-białe obrazy skóry w optymalnej jakości. Różnica między Vivascope, a zwykłymi mikroskopami nawet fluorescencyjnymi polega na tym, że dzięki mikroskopowi konfokalnemu otrzymujemy obraz o lepszej rozdzielczości i kontraście.Mikroskopia konfokalna pozwala na nieinwazyjne obrazowanie struktur skóry z rozdzielczością na poziomie 0.5-1.0 μm w płaszczyźnie poprzecznej i 4-5 μm w osiowej, na głębokość do 200 - 300 μm, co odpowiada poziomowi warstwy brodawkowej zdrowej skóry. Elementy skóry takie jak melanina i melanosomy stanowią duże źródło kontrastu w obrazowaniu budowy skóry, potwierdzając potencjał tej technologii w zastosowaniach dermatologicznych w szczególności dla oceny zmian barwnikowych. Obserwowane struktury cytologiczne oraz architektura komórki pozwalają na identyfikację cech charakterystycznych dla takich zmian jak common nevi, atypical nevi, actinic keratosis oraz malignant melanoma. Użycie skanującego, laserowego mikroskopu konfokalnego znacznie poprawia trafność diagnozy w dermatologii onkologicznej, jak również pomaga poznać biologię skóry.

Parametry

  • Rozdzielczość optyczna: horyzontalna: <1.25 µm w środku pola obrazu; wertykalna: <5.0 µm w środku pola obrazu         
  • Głębokość obrazowania: górna warstwa stratum reticulare
  • Badany obszar na pojedynczym zdjęciu: 500x500 µm
  • Ruch osi X i Y: +/- 4.0 mm
  • Rozdzielczość obrazu: 1000x1000 pikseli
  • Digitalizacja obrazu: 8-bitowa
  • Częstotliwość obrazu: 9 klatek na sekundę
  • Oprogramowanie: VivaScan
  • Optyczna długość światła: 830 nm
  • Głowica obrazująca: zamocowana na przegubie umożliwiającym obrót ±90°

Partner

MAVIG VivaScope

Firma MAVIG jest wiodącym, niemieckim producentem sprzętu medycznego. Aparaty oznaczone sygnaturą VivaScope® umożliwiają bezinwazyjne badania skóry in vivo lub ex vivo w czasie rzeczywistym. Diagnostyka obrazowa z zastosowaniem konfokalnej mikroskopii skaningowej okazuje się być nieocenionym narzędziem do badań medycznych w dermatologii, onkologii oraz w centrach oparzeniowych.