+48 12 290 22 22
Densytometria
Densytometria

Densytometria

Widok:
  • DXL Calscan

    Calscan DXL (dual x-ray laser). Pomiar gęstości kości następuje dwu etapowo:
    - promieniowaniem RTG z dwoma energiami
    - dodatkowo poprzez pomiar geometryczny przy pomocy lasera