+48 12 290 22 22
HS 100

HS 100

Sterylne rękawice MAVIG z ekranowaniem promieniowania rentgenowskiego oferują zoptymalizowaną ochronę dla personelu medycznego. Połączenie sprzecznych właściwości zostało osiągnięte podczas opracowywania tego modelu rękawic :  

- Świetne ekranowanie
- Duża elastyczność
- Duża wrażliwość (zwiększone czucie palcami) 
- Ochrona przed promieniowaniem rozproszonym

Znaczne obniżenie dawki promieniowania dla personelu medycznego jest konieczne. Nie można obniżać jej tylko do dopuszczalnych poziomów określanych w normach. Idea optymalizacji ochrony przed promieniowaniem wymaga, aby wszystkie możliwe środki zostały podjęte w celu zminimalizowania ilości ekspozycji na promieniowanie.  

Dlatego, MAVIG oferuje teraz sterylne, pochłaniające promieniowanie rentgenowskie, rękawice HS100 zgodne z wytyczną dyrektywy 89/686/EWG, która dotyczy ochrony przed wtórnym promieniowaniem rentgenowskim . Oznacza to gwarancję skutecznego zmniejszenia dawek promieniowania rozproszonego.
 Zadziwiający jest osiągnięty współczynnik ochrony, na poziomie 2, kiedy używane są rękawice w zakresie napięcia 60-80 kV promieniowania rozproszonego. Redukcja powyżej 50 % skutecznie pomaga zminimalizować ryzyko uszczerbku na zdrowiu. Doskonałe właściwości produktu oraz zoptymalizowane dopasowanie zapewniają lepszą ochronę.

Partner

MAVIG

Firma Mavig specjalizuje się w produkcji towarów z zakresu ochrony radiologicznej: od rękawiczek i okularów ochronnych, poprzez specjalnie skonstruowane fartuchy odciążające kręgosłupy dla lekarzy i radiologów, aż po osłony montowane na suficie lub do stołów zabiegowych.