+48 12 290 22 22
SOMATOM Perspective

SOMATOM Perspective

Świadczeniodawcy usług medycznych stają przed coraz większymi wyzwaniami, związanymi z rosnącymi kosztami i kurczącym się budżetem. Jednocześnie wzrosły oczekiwania dotyczące niezawodności opieki zdrowotnej. Te dwa czynniki sprawiają, że efektywne wykorzystanie sprzętu medycznego jest kluczowym elementem sukcesu w praktyce klinicznej. Firma Siemens oferuje idealne rozwiązanie tych problemów: SOMATOM Perspective, skaner TK odpowiedni do wszystkich zastosowań klinicznych, który przynosi korzyści ekonomiczne bez kompromisów w opiece nad pacjentami. SOMATOM Perspective jest wyposażony w innowacyjne technologie Siemensa, takie jak technika iteracyjnej rekonstrukcji w przestrzeni danych surowych - SAFIRE, która umożliwia akwizycję obrazów z niższą dawką lub poprawę jakości obrazów.Ponadto, SOMATOM Perspective dostępny jest w czterech konfiguracjach (16, 32, 64, 128 warstw), które można modernizować, dając placówkom opieki zdrowotnej możliwość dopasowania inwestycji odpowiednio do ich potrzeb i rozwoju. W skrócie, SOMATOM Perspective pomaga poprawić wydajność finansową bez kompromisów w opiece nad pacjentami - otwierając przed szpitalami i klinikami nowe możliwości.

Podobne produkty

Partner

Siemens

Siemens to firma osadzona mocno we współczesnym świecie. Zawdzięcza to nie tylko swojej ponad 160-letniej historii i obecności w 190 krajach, lecz przede wszystkim niebagatelnemu wkładowi w rozwój technologii ułatwiających życie człowiekowi w każdym jego obszarze. Siemens od początku swego istnienia stawiał na postęp i innowacyjność, był i jest pionierem wytyczającym nowe kierunki rozwoju, otwierającym nowe możliwości. Ta sama wizja przyświeca Siemensowi w Polsce, reprezentowanemu tutaj przez grupę firm, których koordynatorem jest spółka regionalna, Siemens Sp. z o.o.