+48 12 290 22 22
ANTERION®

ANTERION®

ANTERION® to okulistyczna platforma diagnostyczna o budowie modułowej, przeznaczona do obrazowania przedniego odcinka oka.

System ANTERION wykorzystuje wysokiej rozdzielczości zdjęcia swept source OCT do diagnozowania przedniego odcinka. Łączy topografię i tomografię rogówki, pomiar przedniej części segmentu oka, pomiar długości osiowej oraz kalkulację IOL, w celu ułatwienia codziennej procedury chirurgii zaćmy, a także w diagnostyce jaskry i badaniu rogówki. Platforma ta umożliwia konfigurację urządzenia, według potrzeb użytkownika. 

Dzięki obrazom OCT o wysokiej rozdzielczości oraz kompleksowym pomiarom, urządzenie minimalizuje czas potrzebny na wykonanie wielu badań przedniego odcinka. Czas akwizycji jest bardzo szybki, a samo badanie wykonywane jest przy jednym urządzeniu, co zwiększa komfort badania zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. Powstałe obrazy OCT potwierdzają postawioną diagnozę.

ANTERION zapewnia wizualizację całego przedniego segmentu w wysokiej rozdzielczości. Bazą platformy ANTERION jest moduł obrazowania (Imaging).Dzięki dodatkowym modułom: Cornea, Cataract, Metrics, dostosowuje się do potrzeb użytkownika i umożliwia diagnozę każdego przypadku klinicznego. 

IMAGING APP
Podstawą platformy ANTERION jest obrazowanie o wysokiej rozdzielczości całego przedniego odcinka, od powierzchni przedniej rogówki, do tylnej powierzchni soczewki. Dostarcza imponujących obrazów swept source OCT, które zapewniają wizualne potwierdzenie i zwiększenie wiarygodności postawionej diagnozy.


CORNEA APP 

Zapewnia kompleksowe rozwiązanie w przypadku oceny indywidualnej geometrii rogówki pacjenta. Umożliwia diagnozę i monitorowanie zmian rogówki, co usprawnia planowanie chirurgii refrakcji. Połączenie obrazów swept source OCT i pomiarów, umożliwia powstanie dokładnych map krzywizny i topografii przedniej i tylnej części rogówki. 


CATARACT APP 
Łączy kluczowe pomiary w planowaniu operacji zaćmy: analizę rogówki, głębokość komory przedniej, grubość soczewki i długość osiową. Zoptymalizowana technologia swept source OCT pozwala na dokładne pomiary biometryczne oraz powstanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, nawet w przypadku gęstej zaćmy. Dzięki wykonanym pomiarom możliwa jest kalkulacja soczewek wewnątrzgałkowych IOL.
Moduł Barreta 
Moduł Barreta, zawiera formuły kalkulacyjne umożliwiające kalkulację soczewek torycznych. Działa tylko w połączeniu z modułem Cataract.

METRICS APP 
Moduł zawiera wyjątkowo wyraźne obrazy swept source OCT z widokiem na komorę przednią w widoku radialnym.Wysokiej rozdzielczości obrazy OCT stanowią podstawę dokładnych pomiarów. Możliwe jest przeprowadzenie standaryzowanych pomiarów kątowych lub wykonanie pomiarów, dostosowanych do przypadku klinicznego. Poza popularnymi parametrami moduł Metrics pokazuje objętość komory przedniej, grubość soczewki oraz sklepienie.

Partner

Heidelberg Engineering

Heidelberg Engineering to niemiecka firma zajmująca się zaawansowanymi technologiami obrazowania struktur oka. W swoich urządzeniach wykorzystuje mikroskopię konfokalną, optyczną koherentną tomografię, zaawansowane algorytmy analizy obrazów oraz rozwiązania IT do zarządzania obrazami.