+48 12 290 22 22
Vivinex™ Toric

Vivinex™ Toric

Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa, wykonana jest z opatentowanego akrylu hydrofobowego Vivinex™.
Vivinex™ Toric XY1A

Soczewka dedykowana do korekcji astygmatyzmu, charakteryzuje się wysoką stabilnością rotacyjną i doskonałymi wynikami pooperacyjnymi.
Kalkulator online HOYA Toric 4 może uwzględniać w obliczeniach astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki, dzięki opcji zastosowania formuły Regresji Abulafia-Koch - www.HOYAtoric.com.

Teksturowane, szorstkie hapteny - zaprojektowane w celu lepszej stabilizacji soczewki w tylnej torbie - mediana rotacji 1.54° (100 zaimplantowanych soczewek miało < 5° rotację po 4-6 miesiącach od wszczepu) oraz redukcji potencjalnych sklejeń haptenów z powierzchnią optyki.
Adhezja między tylną torbą a powierzchnią optyki - tylna powierzchnia optyki jest poddawana obróbce świetlnej oraz traktowa jest ozonem. Proces ten zapobiega powstawaniu wtórnej zaćmy. 
Akryl hydrofobowy Vivinex™ - Vivinex™ jest wykonany z innowacyjnego, hydrofobowego akrylu pozyskiwanego dzięki unikatowemu procesowi produkcji, obejmującemu m.in. obróbkę materiału aktywnym tlenem.  Wysokiej jakości akryl gwarantuje brak olśnień oraz doskonałą jakość obrazu.
Injector preloaded - injector o najmniejszym przekroju tipa (1.70 mm) - precyzyjna implantacja przez cięcie od 2.0 mm. System preloaded usprawnia implantację co czyni zabieg powtarzalnym i przewidywalnym.

Soczewka Vivinex™ Toric XY1A:
• soczewki asferyczna - przednia, toryczna - tylna,
• materiał optyki i haptenów: akryl hydrofobowy Vivinex™ z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego,
• hapteny: teksturowane, szorstkie, odwrócone C-loop angulacja 0°,
• dioptraż: +10.00D do + 30.00D,
• moc cylindryczna: 1.00D do 6.00D.

Partner

HOYA Surgical Optics

Hoya Surgical Optics to od 30 lat ekspert w opracowywaniu i produkcji hydrofobowych, preloadowanych soczewek wewnątrzgałkowych. 7 milionów wszczepionych implantów IOL Hoya daje producentowi pozycję lidera na rynku.