+48 12 290 22 22
Stacje diagnostyczne Visionix

Stacje diagnostyczne Visionix

Oferta urządzeń firmy Visionix to przede wszystkim multifunkcyjne platformy diagnostyczne.

W skład badań jakie wykonują urządzenia wchodzą w różnych konfiguracjach: 
refrakcja, keratometria, aberrometria, pachymetria, topografia, tonometria bezkontaktowa, analizy przedniej komory z wykorzystaniem kamery Scheimpfluga, retroiluminacja, pupilometria 

VX120 wykonuje serie pomiarów w pełni automatycznie przełączając się pomiędzy poszczególnymi trybami badania. Po wykonaniu pomiaru na jednym oku, głowica samodzielnie zmienia swoje ustawienie rozpoczynając badanie na drugim oku.


Producent, firma Visionix, oferuje dokładną, kompleksową i ultranowoczesną diagnostykę okulistyczną. Intuicyjne oprogramowanie i uchylny ekran dotykowy sprawiają, że praca z VX120 jest prosta i szybka. Urządzenie cechuje kompaktowy rozmiar, dzięki czemu zmieści się w każdym, nawet niewielkim pomieszczeniu.

Z myślą o pełnej integracji aparat VX120 został zaprojektowany tak, aby mógł komunikować się z urządzeniami znajdującymi się w gabinecie, tworzyć spersonalizowane raporty z badania, a także eksportować i archiwizować zgromadzone dane.

Szeroki zakres możliwości:
• Pełna diagnostyka w 90 sekund.
• Technologia analizy czoła fali (wavefront) pozwala na pomiary aberracji (badanych jest aż 1500 punktów pomiarowych). 
• Pomiary są wykonywane zarówno w warunkach fotopowych, jak i skotopowych. 
• Badanie dostarcza pełną informację o wadzie wzroku u pacjenta, pozwalając również na sprawdzenie poszczególnych aberracji, generowanie map ich rozkładu, a także wskazanie miejsca ich występowania na rogówce lub pozostałej części układu optycznego.
• Zdjęcia przedniej komory oka wykonywane z użyciem kamery Scheimpfluga umożliwiają m.in.: ocenę szerokości kątów przesączania, kąta kappa, głębokości i objętości przedniej komory. Ponadto na obrazie przedstawiona jest grubość rogówki na całym przekroju.
• Wartość centralna zmierzonej pachymetrii zostaje wykorzystana do korekcji kolejnego badania tj. tonometrii bezkontaktowej. Operator otrzymuje wynik przed korekcją oraz po jej zastosowaniu, dodatkowo może wybrać metodę kalkulacyjną.
• W module topografii do pomiaru wykorzystywane są 24 pierścienie Placido. Uzyskane dane można przedstawić na wielu mapach typowych dla zaawansowanych topografów, użytkownik ma również możliwość sprawdzenia zmierzonych wartości w dowolnym miejscu na obrazie.
• Zastosowana w systemie funkcja retroiluminacji pozwala ocenić przezierność soczewki.
• NOWOŚĆ! Wersja VX120+ może być obecnie rozbudowana o dodatkowe funkcje z zakresu diagnostyki zespołu suchego oka (mapy czasu przerwania, wysokość menisku łzowego, dokumentacja zdjęciowa).

Różnorodność opcji komunikacyjnych
Partner

Visionix

VISIONIX to kompleksowe i innowacyjne rozwiązania dla okulistów, optyków i laboratoriów okulistycznych.