+48 12 290 22 22
Frey

Frey

AP-300 to perymetr komputerowy spełniający najwyższe standardy w diagnostyce pola widzenia. Zapewnia zaawansowaną diagnostykę z użyciem perymetrii kinetycznej i statycznej, w tym perymetrii Blue on Yellow. Urządzenie oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania. Wbudowana kamera daje automatyczną kontrolę fiksacji pacjenta. Intuicyjne oprogramowanie perymetru umożliwia łatwą obsługę urządzenia i jest przystosowane do obsługi za pomocą ekranów dotykowych.
Strategie badania wykorzystywane w perymetrze AP-300:
• progowa,
• odsiewowa,
• szybka progowa (zdwojone pole widzenia),
• 3-strefowa,
• test kinetyczny.

AP-250 to statyczny, diodowy perymetr komputerowy o pełnym polu pomiarowym. AP-250 wykorzystuje diodową projekcję wsteczną z bodźcem w kolorze zielonym. Oprogramowanie dostarczane z urządzeniem oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania. Kontrola fiksacji realizowana jest automatycznie za pomocą wbudowanej kamery lub poprzez kontrolę położenia plamki ślepej. Wbudowane funkcje analizy danych obejmują analizę regresji pola widzenia na podstawie historii badań oraz zestandaryzowane sposoby prezentowania i drukowania wyników badań. 

AP-250 to statyczny, diodowy perymetr komputerowy o pełnym polu pomiarowym. AP-250 BY dodatkowo oferuje test Blue-on-Yellow z niebieskim bodźcem w rozmiarze Glodmana V i żółtym podświetleniem czaszy zgodnie z wymogami SWAP. 

AP-50 to perymetr komputerowy o niewielkich wymiarach. Urządzenie wykorzystuje diodową projekcję wsteczną z bodźcem w kolorze białym. Oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania.


Partner

Frey