+48 12 290 22 22
Laser femtosekundowy Femtec

Laser femtosekundowy Femtec

Laser femtosekundowy emituje krótkie (kilkaset femtosekund) i dobrze zogniskowane (pojedyncze µm) impulsy promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni (ok. 1040 nm). Efektem działania takiego impulsu, zogniskowanego w rogówce jest powstanie mikroskopijnego „bąbelka”. Dzięki milionom takich bąbelków, odpowiednio rozmieszczonych przestrzennie w tkance rogówki można osiągnąć efekt makroskopowy, np. w postaci płatka rogówki o grubości odpowiadającej głębokości ogniskowania wiązki lasera.

Pierwotnym zastosowaniem laserów femtosekundowych było właśnie tworzenie płatków przy zabiegach LASIK. Obecnie zakres możliwych do wykonania zabiegów jest stale poszerzany.

Femtec: laser femtosekundowy

Laser femtosekundowy Femtec firmy Technolas Perfect Vision, przy pomocy oprogramowania CustomShape® umożliwia użytkownikowi wybór wielu różnych kształtów tworzonych przez zogniskowaną wiązkę, w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu.


Możliwe kształty lasera femtosekundowego to:

  • LASIK Flaps – tworzenie płatków do zabiegów LASIK. Oprogramowanie lasera umożliwia wybór średnicy i grubości płatka oraz dowolną lokalizację „zawiasu”. Można także wybrać kąt nachylenia brzegów płatka.
  • Arcuate Cuts for Astigmatic Keratotomy – nacięcia przy keratotomii astygmatycznej. Laser umożliwia niezależne zaprogramowanie głębokości, średnicy oraz długości dla każdego z nacięć. Zabieg jest wykonywany dokładnością nieosiągalną do tej pory i jest bardzo szybki.
  • FLEK – Femtosecond Laser assisted Endothelial Keratoplasty. Procedura przeszczepu komórek śródbłonka rogówki. Ogniskowanie lasera na odpowiedniej głębokości umożliwia bardzo precyzyjne oddzielenie płatka zawierającego komórki śródbłonka u dawcy i biorcy.
  • Penetrating and Lamellar Keratoplasty – drążące i warstwowe przeszczepy rogówki. Wykonując ten zabieg, można wybrać głębokość oraz średnicę przeszczepu oraz kąt nachylenia brzegów umożliwiający lepsze dopasowanie tkanki po przeszczepie. Interesującą opcją przy tych zabiegach jest także FLAM (Femtec® Laser Assisted Marking), ułatwiający pozycjonowanie przeszczepu.
  • Tunnels for Intrastromal Ring Segments (ICRS) – tworzenie “tuneli” do wszczepiania pierścieni śródrogówkowych. Nacięcia tworzone przez laser femtosekundowy Femtec są odpowiednie dla wszystkich rodzajów pierścieni. Możliwy jest także wybór ilości nacięć.

Na uwagę zasługuje „interfejs pacjenta”, czyli końcówka lasera, która ma kontakt z rogówką pacjenta w czasie zabiegu. W laserze femtosekundowym Femtec zastosowano sferyczny interfejs pacjenta, o promieniu krzywizny zbliżonym do rogówki. Jego zaletą jest minimalnie odkształcenie rogówki i minimalny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, w przeciwieństwie do interfejsów płaskich, które powodują aplanację rogówki i znaczny wzrost ciśnienia w czasie zabiegu.

Partner

TECHNOLAS PERFECT VISION

Firma, której celem jest ciągły rozwój. Jako pierwsza wprowadziła na rynek diagnostyczny system wavefront - Wavescan, a w chwili wprowadzenia lasera femtosekundowego pozycja firmy została ugruntowana.