+48 12 290 22 22
Błękit trypanu
Błękit trypanu

Błękit trypanu

Widok:
  • MONOBLUE NafX

    MONOBLUE NafX to preparat barwiący, który powstał z połączenia ultraczystego błękitu trypanu o stężeniu 0.15% z mannitolem oraz tlenkiem deuteru D2O (tzw. ciężką wodą).
  • MONOBLUE SafR

    Monoblue SafR to ultra czysty błękit trypanu II generacji, stosowany do wybarwiania przedniej torby podczas wykonywania kapsuloreksji.