+48 12 290 22 22
VivaScope 1500 Multilaser

VivaScope 1500 Multilaser

VivaScope® 1500 dzięki funkcji multilaser może przedstawiać zróżnicowane struktury tkanek w warunkach in vivo. Analogicznie do standardowego urządzenia VivaScope® 1500 badanie może zostać wykonane w warunkach in vivo w zakresie podczerwieni (785 nm). Oprócz tego zastosowane zostały dwie długości fali: 658 nm (czerwony) i 488 nm (niebieski). Właściwe światło lasera wzbudza fluofor w odpowiednio zastosowanym barwniku fluorescencyjnym, dzięki czemu powstaje kontrast uwydatniający histologiczną strukturę obrazu.   


Parametry

  • Rozdzielczość optyczna: horyzontalna: <1.25 µm w środku pola obrazu; wertykalna <5.0 µm w środku pola obrazu     
  • Głębokość obrazowania: zależna od zastosowanej długości fali 
  • Badany obszar na pojedynczym zdjęciu: 500x500 µm
  • Rozdzielczość obrazu: 1000x1000 pikseli
  • Digitalizacja obrazu: 8-bitowa 
  • Częstotliwość obrazu: 9 klatek na sekundę
  • Oprogramowanie: VivaScan
  • Optyczna długość światła: 785 nm, 658 nm, 488 nm
  • Głowica obrazująca: zamocowana na przegubie umożliwiającym obrót ±90° w kierunku prostopadłym

Partner

MAVIG VivaScope

Firma MAVIG jest wiodącym, niemieckim producentem sprzętu medycznego. Aparaty oznaczone sygnaturą VivaScope® umożliwiają bezinwazyjne badania skóry in vivo lub ex vivo w czasie rzeczywistym. Diagnostyka obrazowa z zastosowaniem konfokalnej mikroskopii skaningowej okazuje się być nieocenionym narzędziem do badań medycznych w dermatologii, onkologii oraz w centrach oparzeniowych.