+48 12 290 22 22
abee® Glaucoma Tip

abee® Glaucoma Tip

Metoda HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy) jest nową metodą w chirurgii jaskry otwartego kąta przesączania.Przeprowadza się ją w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dzięki wykorzystaniu energii wysokiej częstotliwości, za pomocą końcówki abee® Glaucom Tip chirurg tworzy sześć kieszonek w twardówce pod odpowiednim kątem.
Tip jest prowadzany przez paracentezę 1.2 mm, kanał Schlemma i dalej do twardówki.

abee® Glaucom Tip jest kompatybilny z każdym urządzeniem firmy Oertli Instrumente AG.

Zalety:
• idealnie łączy się z operacją zaćmy,
• wysoki wskaźnik sukcesu,
• bardzo niski odsetek powikłań,
• bardzo krótki czas zabiegu,
• brak blizny na rogówce,
• procedura może być powtarzana


Partner

OERTLI INSTRUMENTE AG

Szwajcarska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją urządzeń do mikrochirurgii oka. Prawie 50-letnie doświadczenie i tradycja firmy stawiają ją na czele producentów fakoemulsyfikatorów, witrektomów, diatermi i pełnego oprzyrządowania mikrochirurgicznego. Marka Oertli jest synonimem najwyższej jakości.