+48 12 290 22 22
AlignRT Advance

AlignRT Advance

AlignRT Advance to system, który śledzi pozycję pacjenta przed i podczas radioterapii, celem usprawnienia, skonfigurowania i wykonania leczenia.

Korzystając z opatentowanych kamer stereo 3D, AlignRT Advance śledzi powierzchnię skóry w czasie rzeczywistym i porównuje ją z pozycją idealną z dokładnością poniżej jednego milimetra. Dzięki temu promieniowanie jest dostarczane tylko wtedy, gdy pacjent jest prawidłowo ułożony, co zwiększa jego bezpieczeństwo.

W przypadku gdy pacjent przesunie się z żądanej pozycji, AlignRT Advance może automatycznie zasygnalizować konieczność wstrzymania promieniowania. Inne systemu obejmują moduł Postural Video™, który zapewnia wskazówki dotyczące poprawnej pozycji pacjenta pod różnymi kątami, co pozwala na  szybkie i łatwe jej przywrócenie.

System AlignRT Advance zwiększa komfort pacjenta, ponieważ pozwala wyeliminować potrzebę wykonywania tatuaży i dodatkowego napromieniowywania. Jest bezpieczny i nieinwazyjny oraz może być stosowany przy każdej postaci raka, w tym raka piersi, mózgu, płuc, wątroby, mięsaka, głowy i szyi oraz innych nowotworów.


Partner

Vision RT

Firma Vision RT została założona w 2001 r. z misją opracowania pionierskiej technologii do radioterapii sterowanej powierzchniowo (SGRT), której celem jest zapewnienie pacjentowi komfortu z jednoczesnym zwiększeniem skuteczności i efektywności leczenia. Technologia śledzenia pozycji pacjenta szybko zyskuje uznanie jako standard w radioterapii sterowanej powierzchniowo. Wiele zalet tego nieinwazyjnego i niejonizującego systemu, skutkuje ponad 1500 instalacjami na całym świecie.