+48 12 290 22 22

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego

Firma Consultronix bierze udział w projekcie: System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.Umowa nr UDA-POIG.08.02.00-12-152/12-00 z dnia 14.05.2013.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.