+48 12 290 22 22

Utworzenie CBR Consultronix SA

Consultronix Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: 
Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowe Consultronix SA.

Wnioskodawca:
Consultronix SA

Tytuł projektu:
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do kontynuacji prowadzonej przez Spółkę działalności B+R poprzez utworzenie dedykowanej jej jednostki, tj. CBR Innowacyjnych Technologii dla Medycyny.
W ramach projektu zostanie wybudowany budynek CBR i zakupione wyposażenie badawcze. Dzięki temu Spółka zrealizuje agendę badawczą i opracuje innowacyjne produkty.

Wartość projektu:
6 080 505 zł

Wartość dofinansowania:
2 517 855 zł