+48 12 290 22 22

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do przystosowania pomieszczeń w części budynku przy ul. Przemysłowej 17 w Balicach na cele zmodernizowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego Consultronix S.A. w ramach Poddziałania 1.2.2 – Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Szczegółowe informacje tutaj.