Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Aktualności

Rozeznanie rynku dotyczące wykonania aplikacji IOS dla systemu neoECG wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego

04.03.2024
Zamawiający informuje, że w rozeznaniu rynku dotyczącego wykonania aplikacji IOS dla systemu neoECG nie została wybrana żadna oferta z uwagi na dużą rozbieżność cenową złożonych wycen. Firma Consultronix SA ponowi w najbliższym czasie rozeznanie rynku dotyczące wykonania aplikacji IOS.


Uwaga! Dokonano zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 09.02.2024 r. w zakresie implementacji rozwiązania międzyplatformowego oraz uzupełniono zapis o usługę wdrożeniową. W związku z tą zmianą wydłużono czas na składanie ofert do 19.02.2024 r., godz. 15.00


Uwaga! Dokonano zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 06.02.2024 r. w zakresie implementacji rozwiązania międzyplatformowego. W związku z tą zmianą wydłużono czas na składanie ofert do 16.02.2024 r.


W związku z realizacją przez projektu pt. Development and implementation of an innovative device for cardiological diagnostics – neoECG system w ramach konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych, Consultronix S.A zaprasza do składania ofert do dnia 15.02.2024 r.

Kody CPV
Główny kod CPV:
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowy kod lub kody CPV:
72243000 Usługi programowania
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Autor

Consultronix

Materiały

Zapytanie ofertowe_iOS

Załącznik do zapytania

Zapytanie ofertowe_iOS