Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dotacje z budżetu państwa

Informacja o dotacji: Dofinansowanie z budżetu Państwa
Dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu dla przedsiębiorstw na finansowanie opracowania, oceny działania, oceny klinicznej innowacyjnych wyrobów medycznych ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych

Tytuł projektu: Development and implementation of an innovative device for cardiological diagnostics – neoECG

Dotacje unijne

Tytuł: System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych technologią optycznej tomografii koherentnej OCT – oparty na sztucznej inteligencji INDOK

Cel projektu oraz planowane rezultaty: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacji produktowej – systemu automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej OCT, opartego na sztucznej inteligencji – INDOK.

Tytuł projektu: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny Consultronix Spółka Akcyjna

Cel projektu: Głównym celem jest rozwój działalności B+R spółki. W ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura B+R, dzięki czemu będzie możliwe zrealizowanie agendy badawczej i opracowanie innowacyjnych produktów.