Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Bądź na bieżąco

z aktualnościami w zakresie elektrofizjologii w okulistyce

Powyższe zgody mogą zostać wycofane w każdej chwili. W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np. telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tj.Dz.U.2021.576 z późn. zm.). Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Consultronix sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, tel. +48 12 290 22 22, e-mail: biuro@cxsa.pl NIP: 513 02 86 977. Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: • Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych na wskazany adres e-mail w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie takich informacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich przekazania nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Consultronix sp. z o.o. w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. biuro rachunkowe) oraz dostawcy usług IT i inne firmy przetwarzające dane na zlecenie Consultronix sp. z o.o. Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przekazanie danych do Państwa trzeciego: Consultronix sp. z o.o. co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Consultronix sp. z o.o. będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Consultronix sp. z o.o. nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych). Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Consultronix sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 32-083 Balice, e-mail: rodo@cxsa.pl * - RODO = Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).