Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Alicja Görlich, mgr

Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Artykuły