Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Andrzej Fedak, lek.

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistyznym im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Artykuły