Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Andrzej Jajszczyk, prof. dr hab. inż.

Narodowe Centrum Nauki

Artykuły