Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Erita Filipek, dr hab. n. med.

Kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach

Artykuły