Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Giuseppe Argenziano, prof. dr

profesor dermatologii Drugiego Uniwersytetu w Neapolu oraz koordynator Instytutu ds. Badań nad Rakiem Skóry w Reggio Emilia we Włoszech

Artykuły